Cenová akcia na karbónové posuvné meradlá
Celoročná akcia na lineárne výškomery Mitutoyo (starý za nový)
Júlová akcia na špeciálne mikrometre Mitutoyo

Aktuality

Rozšírenie služieb o chemické analýzy a rozbory

V júni 2015 naša spoločnosť rozšíri svoje služby o zabezpečovanie ďalších služieb ako napr. chemické analýzy a rozbory, korózne skúšky HIC a SSC, metalografické skúšky, zisťovanie mechanických vlastností materiálov, nedeštruktívne skúšanie.

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre

V máji 2015 sme sa opäť zúčastnili Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, v pavilóne F.
Na našom stánku ste mali možnosť vidieť meradlá Mitutoyo: laserový mikrometer, profilprojektor PJ-A3000 s QM Data200 a Optoeye, drsnomery SJ210 a SJ410 s prenosom dát, výškomery QM Height 350 a LH600, tvrdomer digitálny stacionárny HR 400, tvrdomer digitálny prenosný Hardmatic HH-411, lineárne pravítka a ďalšie malé ručné meradlá.
Predvádzali sme vám software MeasurLink na spracovanie dát, USB-ITPAK a U-WAVEPAK na prenos dát.

Spolupráca so spoločnostou Haimer

V máji 2015 otvárame priamu spoluprácu so spoločnosťou Haimer pre sortiment 3D tastrov a ich príslušenstva.

Opätovná kalibrácia používaných meradiel

Od januára 2015 začína naša spoločnosť zabezpečovať aj opätovnú kalibráciu používaných meradiel pre zákazníkov. Rozširujeme servis meradiel aj o iné značky, zabezpečíme servis meradiel nielen pre značky Mitutoyo a Schut.

História aktualít

  • V máji 2014 účasť na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu Nitra, pavilón F.
  • V apríli 2014 získali naši zamestnanci Certifikát firmy Mitutoyo pre obsluhu a používanie meracej techniky Mitutoyo.
  • Vo februári 2014 sme otvorili predvádzaciu miestnosť Mitutoyo na našej prevádzke v Púchove. Otvorenia sa zúčastnili pán Keil (Mitutoyo Europe GmbH), pán Zahálka (Mitutoyo Česko, s.r.o.), pán Toman (Mitutoyo Česko, s.r.o.).
  • V januári 2014 sme získali oficiálne zastúpenie firmy Mitutoyo pre predaj meradiel.
  • V roku 2010 sme presťahovali sklad meradiel z areálu bývalých Považských strojární do Púchova na našu prevádzku na Trenčianskej ulici.
  • V roku 2009 sme vytvorili malé servisné stredisko pre meraciu techniku.
  • V roku 2009 sa všetky aktivity ohľadom meracej techniky a meradiel previedli zo spoločnosti M&Z Partners s.r.o. na spoločnosť Tauricon s.r.o. Púchov, ktorá prevzala zastúpenie firmy Schut, sklad meradiel, záručný a pozáručný servis.
  • V roku 2005 sme dostali oficiálne zastúpenie firmy Schut Geometrische Meettechniek bv Holandsko pre predaj meradiel na Slovensku.
  • V roku 2003 bola založená spoločnosť M&Z Partners s.r.o. Považská Bystrica, jej úplne prvou aktivitou bol predaj meradiel a meracej techniky pre strojársky priemysel.