Akcia Mitutoyo 2019

Školenia a kurzy

V roku 2020 sme pre vás pripravili nasledovné kurzy:

 

Podnikový metrológ

termín konania kurzu: 20.2.2020, 27.3.2020 

 

Metrológia v praxi

termín konania kurzu: I. 19.2.2020, II. 11.3.2020

 

Drsnosť povrchu a meranie drsnosti

termín konania kurzu: 13.5.2020

  

Základy 3D merania a metrológie (GPS, GD&T)

termín konania kurzu: 26.3.2020

  

3D metrológia pre pokročilých (GPS, GD&T)

termín konania kurzu: 2.4.2020

  

Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

termín konania kurzu: 30.1.2020, 4.3.2020

  

Metóda 8D v automobilovom priemysle - riešenie reklamácii

termín konania kurzu: 22.4.2020

 

 

Meranie tvrdosti kovových materiálov

Topografia povrchu

Strojarina pre nestrojárov

Špeciálne kurzy pre učiteľov stredných škôl - strojarina pre odborné stredné školy

 

 

Podrobnejšiu osnovu  kurzov vám pošleme na požiadanie.

 

Informácie ku prebiehajúcim vzdelávacím akciám:

V prípade, že vás niektorý vzdelávací kurz oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Pošleme vám všetky potrebné informácie, ako aj aktuálnu kompletnú ponuku nášho vzdelávania.