Cenová akcia na karbónové posuvné meradlá
Celoročná akcia na lineárne výškomery Mitutoyo (starý za nový)
Júlová akcia na špeciálne mikrometre Mitutoyo

Školenia a kurzy

V roku 2020 sme pre vás pripravili nasledovné kurzy:

 

Z dôvodu bezpečnosti a v snahe eliminovať šírenie koronavírusu sme zatiaľ niektoré termíny zrušili. Náhradný termín dáme včas k dispozícii. Účastníci, ktorí sú prihlásení môžu využiť náhradný termín.

Pokiaľ situácia ohľadom šírenia koronavíru sa zastabilizuje a situácia pre všetkých našich účastníkov bude bezpečná, koncom apríla plánujeme spustiť vzdelávacie aktivity. Ak sa situácia nezlepší, posunieme všetky termíny na neskoršie obdobie.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Podnikový metrológ

termín konania kurzu: 27.3.2020   - zrušené 

 

Metrológia v praxi

termín konania kurzu: II. 11.3.2020   - zrušené

 

Drsnosť povrchu a meranie drsnosti

termín konania kurzu: 13.5.2020   - zatiaľ nezrušený

  

Základy 3D merania a metrológie (GPS, GD&T)

termín konania kurzu: 26.3.2020   - zrušené

  

3D metrológia pre pokročilých (GPS, GD&T)

termín konania kurzu: 2.4.2020   - zrušené

  

Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie

termín konania kurzu: 23.4.2020   - zatiaľ nezrušený  

  

Metóda 8D v automobilovom priemysle - riešenie reklamácii

termín konania kurzu: 22.4.2020   - zatiaľ nezrušený

 

 

Meranie tvrdosti kovových materiálov

Topografia povrchu

Strojarina pre nestrojárov

Špeciálne kurzy pre učiteľov stredných škôl - strojarina pre odborné stredné školy

 

 

Podrobnejšiu osnovu  kurzov vám pošleme na požiadanie.

 

Informácie ku prebiehajúcim vzdelávacím akciám:

V prípade, že vás niektorý vzdelávací kurz oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Pošleme vám všetky potrebné informácie, ako aj aktuálnu kompletnú ponuku nášho vzdelávania.