Mitutoyo akcia jar 2020
Cenová akcia na karbónové posuvné meradlá

Snímacia a meracia technika ElektroPhysik Professional Line

Meranie hrúbky náterov - Vrstvomery

Meranie hrúbky stien - Hrúbkomery

Meranie lesku povrchov - Leskomery

Meranie pórovitosti izolačných materiálov – Porometer

Meranie lepivosti povlakov